Kooperationspartner

 Rolf & Hella Becker-Stiftung   
https://www.becker-stiftung-trier.de
Bürgerservice Trier   https://www.bues-trier.de/
Jugendzentrum Don Bosco   https://www.donboscotrier.de/
EKA Europäische Kunstakademie https://www.eka-trier.de/
Faose e.V.   http://faose.org/
Nikolaus Koch Stiftung   https://www.nikolaus-koch-stiftung.de
Ernst & Ingrid Kostka Stiftung   https://kostka-stiftung.de/
Kulturbüro Rheinland-Pfalz   https://kulturbuero-rlp.de/
Kunstfähre Kulturagentur der TUFA   http://www.tufa-kunstfaehre.de/
Palais e.V. https://www.palais-ev.de/ 
Herbert und Veronika Reh Stiftung https://reh-stiftung.de/
Rehkids Stiftung  
https://www.stiftung-rehkids.de/ 
Theater Trier   https://theater-trier.de/theater-und-schule/
Volkshochschule Trier   https://vhs-trier.de/